ASIA website Logo ASIA v1.1
ASIA website Flag Romania ASIA website Flag United Kingdom

ASOCIATIA SPECIALISTILOR
IN INFORMATII PENTRU AFACERI

          Obiectivele ASIA

  • Promovarea utilizarii la nivel national si international, in activitatea de informatii pentru afaceri, a principiilor, metodelor si tehnicilor cuprinse in standardele profesionale adoptate de Asociatie;
  • Studierea, promovarea si protectia intereselor profesionale comune ale membrilor;
  • Asigurarea unui inalt nivel de calificare profesionala a membrilor sai, precum si dezvoltarea corpului de specialisti in informatii pentru afaceri, pentru a satisface exigentele promovarii profesionale;
  • Definirea si promovarea regulilor si principiilor deontologice care guverneaza activitatea specialistilor in domeniul informatii pentru afaceri, in conformitate cu responsabilitatile si demnitatea profesiei, precum si urmarirea mentinerii si respectarii acestora;
  • Stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, in scopul promovarii profesiei si a conlucrarii pentru dezvoltarea continua a metodelor de lucru pentru sporirea securitatii si competitivitatii companiilor romanesti si internationale, precum si crearea unui mediu de afaceri performant.

ASIA este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 25304 in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal