ASIA website Logo ASIA v1.1
ASIA website Flag Romania ASIA website Flag United Kingdom

ASOCIATIA SPECIALISTILOR
IN INFORMATII PENTRU AFACERI

          Activitatile ASIA

  • Organizeaza manifestari stiintifice in domeniul studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice ale informatiilor pentru afaceri;
  • Organizeaza sau participa la conferinte, congrese, colocvii, seminarii, etc. cu caracter intern si international, cu tematici din domeniul sau de activitate sau din domenii conexe;
  • Organizeaza si asigura atestarea profesionala a persoanelor fizice care doresc sa devina membri ai Asociatiei;
  • Desfasoara activitati care sa asigure indeplinirea conditiilor de afiliere a Asociatiei la asociatii si organisme internationale de profil;
  • Emite avize consultative, la cererea institutiilor de stat, a altor organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, cu privire la principiile, metodele si tehnicile folosite in domeniul informatii pentru afaceri;
  • Elaboreaza standarde de evaluare, studii si lucrari de cercetare;
  • Asigura editarea cartilor, publicatiilor de specialitate, lucrarilor de sinteza, studiilor documentare, etc., din domeniul sau de activitate;
  • Organizeaza medierea diferendelor intervenite intre membrii Asociatiei, decurgand din exercitarea de catre acestia a activitatii de informatii pentru afaceri, in cazul in care partile implicate accepta medierea pentru stingerea diferendului;
  • Stabileste regimul de autorizare a membrilor Asociatiei, persoane fizice si persoane juridice; mentine si actualizeaza baza de date a membrilor Asociatiei;
  • Organizeaza orice alte activitati compatibile cu obiectivele sale.

ASIA este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 25304 in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal